Vloerverwarming infrezen

Vloerverwarming infrezen is een manier van aanleg die steeds populairder wordt. De voornaamste reden hiervoor is het grote voordeel dat de dekvloer gewoon kan blijven liggen en niet eerst verwijderd hoeft te worden om de vloerverwarming aan te kunnen leggen. Hierdoor kunt u veel werk en kosten besparen.

Vloeren in woonhuizen worden vanaf medio jaren 80 bijna standaard voorzien van een paar centimeter dikke zandcement of anhydriet dekvloer. Vóór deze tijd werd zandcement voornamelijk gebruikt om een ruwe betonvloer vlak te maken en stelde de dekking eigenlijk niets voor.

Om in een bestaande woning vloerverwarming in te kunnen frezen, dient een dekvloer minimaal 30 mm dik te zijn. De sleuven worden namelijk ca. 18-20 mm diep gefreesd zodat de 16 mm buis hier in gelegd kan worden. Is de vloer minder dan 30 mm dik, dan laat de deklaag sneller los en/of stuit de machine op de onderliggende betonlaag welke dusdanig hard is dat er geen sleuf in gemaakt kan worden.

Vloerverwarming frezen is niet aan te raden in een nieuwe vloer. Wel is het aan te raden als je bijvoorbeeld je bestaande dekvloer wilt behouden of als u een renovatieproject heeft.

Vloerverwarming op krimpnetten
Vloerverwarming op krimpnetten is één van de meest aangeboden manieren van aanleg. Wanneer hiervoor gekozen wordt, dan wordt op de betonlaag een draadstaalmat gelegd waarop de vloerverwarmingsbuizen gebonden worden. Vervolgens wordt de vloer afgewerkt met een dekvloer (meestal van zandcement of anhydriet), waarover u, na de droogtijd, uw vloerbekleding naar keuze kunt (laten) leggen.

Bij vloerverwarming op krimpnetten dient u er rekening mee te houden dat het hele pakket van vloerverwarming en nieuwe dekvloer circa 70mm dik is. Daarnaast geldt: hoe dikker de dekvloer, hoe trager de opwarming door middel van de vloerverwarming. Immers, de buizen van de vloerverwarming liggen relatief diep, waardoor eerst de dekvloer opgewarmd wordt, alvorens de warmte in de ruimte komt. Een groot voordeel hierbij is wel dat, zodra de vloer eenmaal opgewarmd is, het de warmte ook lang vasthoudt.